نمایش 1–12 از 23 نتیجه

پریونت کلسیم 420 (ماکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول­پاشی و آب آبیاری

پلنتی ان کا (ماکرو)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

رسیست(ماکرو)

سازگاری : از اختلاط با ترکیبات اسیدی و روغن­های معدنی ب شدت خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

فرتوتال(ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با اسیدهای قوی  و بازها ، ترکیبات حاوی مس و گوگردی و روغن خودداری شود.­ روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری

فروت ست (ماکرو)

  سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

فسفیت روی(ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

فسفیت کلسیم (ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

فسفیت منگنز، روی و منیزیم (ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

فوزتیل95 (ماکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

کاسیو (ماکرو)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری