مطالب آموزشی

عارضه فیزیولوژیکی پوسیدگی گلگاه فلفل دلمه ای

مقدمه :

اولین علامت  پوسیدگی گلگاه درفلفل و گوجه فرنگی به شکل لکه های آبسوخته دیده می شود. با بزرگ شدن میوه ها لکه ها بزرگ شده در ابتدا قهوه ای و سپس روشن و روشن تر می شود و به انتهای میوه رسیده، خشک و چرمی می شود و به راحتی دچار آلودگی قارچی می شود.

محصولی که دچار این عارضه شود بازار پسند نیست و خریداری ندارد.

پوسیدگی گلگاه زمانی شیوع می یابد که گیاه نیاز به کلسیم دارد اما نمی تواند آن را جذب کند. مدیریت آبیاری درکنترل این عارضه نقش بسیار مهمی دارد . تنش آبی که تقریبا در تمام مزارع در ابتدای کشت انجام می شود می تواند گیاه را بیشتر دچار مشکل کند. مدیریت کوددهی و مدیریت آبیاری مزرعه شما را ایمن می کند .

کودهای حاوی کلسیم کند جذب هستند . همزمان با رشد گیاه همراه آبیاری می توان کودهای حاوی کلسیم استفاده کنید اما در طول مدت کشت باید همزمان از محلول پاشی کلسیم نیز استفاده نمایید.

مدیریت:

1- استفاده از ارقام مقاوم

2- استفاده از آهک درخاک هایی که کلسیم بسیار کمی دارند.

3- استفاده از مالچ جهت حفظ رطوبت

4- برطرف کردن موانع جذب ریشه‌ای جذب نظیر شوری و بیماریهای قارچی

5- استفاده از کودهای نیترات کلسیم در برنامه غذایی

6- آبیاری منظم و جلوگیری از تنش در مزرعه

7- عدم استفاده از کود آمونیومی و منیزیومی

8- محلول پاشی با کودهای حاوی کلسیم بالا

سموم توصیه شده آفت
فیپرونیل – آکتامیا – دیکروس-پروتیوس- مونتوو- افوریا –   کنفیدور – اسپینوساد تریپس
آکتامیا – فیپرونیل – ایمیدیا کلراید – تیاترین – کلروپیرینیفوس- دی کلروس -دیازینون – دیمیتوات -اتیون مگس سفید

شته

زنجرک

آبامکتین – کاوامکتین – اورتوس- بیفنازیت کنه تارتن

کنه دو نقطه ای

فیپرونیل – گالانت اگسترا- کاروین – پرمترین -سایپر مترین -پرمیکارب – فن والیرت – دلتامترین پیله خوارها

طوقه خوارها

طوقه برها

مانکوزب  محلول پاشی سموم اپتان {ارتوساید و کاپتان}

 

دیفوربین

زنگار لوبیا

لکه قهوهای

زنگار هاله ای آنتراکنوز

برق زدگی

متالکسی کاربندازیم – رورال پیتیوم

 

کلسیم – کلسیم بر- کلسیم روی بر- نیترات کلسیم پوسیدگی گلگاه
ایپریدیم  کاربندازیم – کارموکسازول فوزاریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *