نمایش 1–12 از 14 نتیجه

آمیگو (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با تمامی فرمولاسیون­ها را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری  

انرایزبیو (محرک رشد)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی

پروتئوس (محرک رشد آمینواسید)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

پینامین (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

سالگا (محرک رشد ، جلبک)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

سنت فروت (محرک رشد)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول پاشی

سیمار (محرک رشد ،جلبک)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

سیمبول (میواکانتانول) (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری دارد. در شرایط تنش زا میتوان با سایر محصولات ترکیب کرد. روش مصرف : آب آبیاری ، محلول پاشی

سیمبول آمازون (محرک رشد، آمینواسید)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

گاردسیستمیک (میکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی