در حال نمایش 3 نتیجه

دلتا بی ام ا

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با تمام فرمولاسیون­ها به جز اسید­های قوی و بازی، ترکیبات حاوی مس و گوگرد و روغن را دارد. روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری

دلتا کلسیم

سازگاری : از اختلاط با محصولات حاوی ترکیبات مسی ، گوگرد، فسفر و روغن و محصولاتی با PH بسیار اسیدی و بسیار قلیایی خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری  

فرتوتال(ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با اسیدهای قوی  و بازها ، ترکیبات حاوی مس و گوگردی و روغن خودداری شود.­ روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری