در حال نمایش 4 نتیجه

فسفیت روی(ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

فسفیت کلسیم (ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

فسفیت مس کیتوزان (میکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

فسفیت منگنز، روی و منیزیم (ماکرو)

سازگاری : از ترکیب با روغن­های معدنی و ترکیبات قلیایی شدید خودداری شود. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری