شرکت زرین دشت ایرانیان

فواید کود در کشاورزی و انواع آن

کود ها مواد شیمیایی هستند که برای افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات در کنار سم پاشی مناسب، استفاده می شوند. این کودها متشکل از مواد مغذی مورد نیاز گیاهان هستند که مقدار مورد نیاز نیتروژن، پتاسیم ، فسفر و ... گیاهان را برای آنان تأمین می کنند. این مواد بر گنجایش نگهداری خاک می افزایند و حاصلخیزی آن را نیز بالا می برند.

انواع کود ویژه رشد و نمو

کودهای ما شامل محرک های رشد، کودهای ماکرو و میکرو می باشند.

دسته کودهای شیمیایی

کودهای میکرو

عناصر میکرو یا کم مصرف شامل آهن،مس،بور،منگنز،مولیبدن،نیکل،روی و کبالت میباشد. تفاوت چشمگیری که با عناصر ماکرو دارد در میزان مصرف آنها میباشد، با توجه به نیاز گیاهان از مقدار کمی استفاده میشود،و توصیه می‌گردد به صورت محلول پاشی بر سطح برگ گیاهان استفاده شود.

کودهای میکرو

دسته کودهای شیمیایی

دسته کودهای شیمیایی

کودهای ماکرو

عناصر ماکرو یا پرمصرف شامل نیتروژن،فسفر،پتاسیم،کلسیم،منیزیم و گوگرد میباشد،گیاه برای رشد و نمو به مقدار زیادی عناصر ماکرو به ویژه نیتروژن،فسفر و پتاسیم نیازدارد.نحوه مصرف و زمان مصرف بستگی به مرحله رشد گیاه دارد،به عنوان مثال در فاز رویشی به مقدار زیادی نیتروژن،در فاز زایشی به مقداد زیادی فسفر و پتاسیم نیاز دارد.

کودهای ماکرو

دسته کودهای شیمیایی

دسته کودهای شیمیایی

محرک های رشد

ترکیبات متنوع با منشا گیاهی و جانوری می‌باشند.برای کاهش خسارت ناشی از تنش واردشده به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند. محرکهای زیستی انواع مختلفی دارند مانند اسیدهای آمینه،عصاره های جلبک دریایی و مواد هیومیکی(هیومیک اسید و فولیک اسید)

محرک های رشد

دسته کودهای شیمیایی

فواید کودها به شرح زیر می باشد:

حفظ حاصلخیزی خاک

افزایش عملکرد کمی

افزایش کیفیت محصول ( رنگ ، طعم ، مزه )

برطرف کردن کمبود عناصر غذایی

افزایش مقاومت به بیماری ها و عوامل محیطی ( سرما و گرما )

افزایش سرعت رشد