چشم انداز و ماموریت

5 برند برتر تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

می خواهیم یکی از 5 برند برتر در تامین و توزیع نهاده های کشاورزی باشیم.
مشتری مداری، تحول گرایی، خلاقیت و توسعه تمایز ها
0%
توسعه توانمندی های سرمایه های انسانی، کار تیمی و همدلانه
0%
تامین مستمر کامل ترین، متنوع ترین و با کیفیت ترین سبد محصولات
0%
یادگیری مستمر و دانش محور بودن
0%
توسعه برند و بازاریابی، هدف گرایی، برنامه محور بودن و عمل گرا
0%
توسعه نظام مهندسی سازمانی
0%
ارتقا، انعطاف پذیری، چابکی و سرعت در عمل و توسعه امکانات برای ارتقا خدمت رسانی
0%
محصولی که به دنبال آن هستید جستجو کنید...