دسته‌بندی نشده, مطالب آموزشی

تأثیر محرک های رشد بر عملکرد و کیفیت محصول

  1. تاثیر محرک­های رشدی روی عملکردی و ارزش غذایی فلفل زرد شیرین(Capsicum annuum L)

تغییر در تکنیک­های رشد میتواند بر عملکرد و کیفیت ارزش غذایی گونه­‌های مختلف گیاهی کشت شده تاثیر بگذارد. این تحقیق جهت بررسی اثر محرک­های رشدی (چهار محرک تجاری بر پایه اسید آمینه: رادیفارم، مگافول، ویوا، بنیفت) بر عملکرد و پارامترهای کیفی میوه در شرایط کاهش کوددهی بر روی فلفل دلمه­‌ای (به دلیل ارزش غذایی بالا) انجام شده است. افزایش رنگدانه­ برگ و عملکرد تیمارها در مقایسه با شاهد ، و همچنین تاثیر مثبت بر پارامترهای عملکردی در فلفل­‌های تیمار شده با محرک­های رشدی مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که محرکهای رشدی تاثیر مثبت بر جذب ویتامین c و محتوای فنلی کل میوه در فصل تابستان دارد. فعالیت آنتی اکسیدان­های DPPH و ABTS به طور قابل توجهی بالاتر بود. گیاهان تیمار شده همبستگی کامل با تمام پارامترهای کیفیت به جز محتوای فنلی کل دارند. بنابراین می­توان جهت تولید و عملکرد بالای سبزیجات با ارزش و کاهش آسیب به محیط زیست و افزایش مقاومت گیاهان، محرک­های رشدی  را توصیه کرد.

استفاده از محرک­های رشدی به کاهش نیاز کود و در نتیجه کاهش آلودگی­های محیطی در تولید سبزیجات با کیفیت کمک می­کند. محرک­های رشدی نمی­توانند به طور کامل جایگزین تغذیه در هیدروپونیک شود. اما در تعادل جذب و توزیع مواد مغذی در گیاه کمک شایانی می­کند.

 

محرک رشد ترکیبات شیمیایی کاربرد روش مصرف
رادیفام آمینواسید(آسپارژین، آرژنین، تریپتوفان)، گلیکوزید، پلی ساکارید، اسیدهای آلی رشد و نمو بهتر ریشه آبیاری
مگافول آمینواسید(پرولین، تریپتوفان)، گلیکوزید، پلی ساکارید، نیتروژن آلی و کربن آلی ضد تنش و تاثیر در رشد برگی محلول پاشی
ویوا 33 درصد ماده آلی در ماده خشک، اسید فولیک، ویتامین B1،B2،B6 وpp ، اینوزیتول و اسیدهای هیومیک کاهش ریزش میوه و بهبود در تشکیل میوه آبیاری
بنیفت کربن آلی، آمینواسید(گلایسین، آلانین، اسیدآسپارتیک، اسیدگلوتامیک) تسریع واکنش­های متابولیکی گیاه، بهبود وزن، اندازه و یکنواختی میوه محلول پاشی

 

 

  1. تاثیر محرک­های رشدی تحت کشت سیستم­های هیدروپونیک بر روی گیاه گوجه­فرنگی (روسیه)

تاثیر دو محرک رشدی بر گوجه فرنگی در بستر هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. محرک­های رشدی RutfarmMaxifol (عناصر میکرو وماکرو، اگرومستر، جلبک آسکوفیلیوم نودوسوم17.5%، آمینواسید) و Radifarm(آمینواسید، پلی ساکارید، گلیکوزید، میکرو)، محرک­ها به 2 روش (خیساندن بذر، محلول پاشی در مراحل گلدهی و مراحل اولیه رشد میوه) در دزهای 2.5 ، 5 و 7.5 میلی گرم در لیتر مورد استفاده قرار گرفتند. پارامترهای کیفی رشد در سه زمان 35، 70 و 105 روز بعد از کاشت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تمام گیاهان تیمار شده در مقایسه با گیاهان شاهد مقادیر بالایی از رشد و عملکرد را داشتند. محرک­های رشدی با افزایش کل مواد جامد محلول، اسیدآسکوربیک، آنتی اکسیدان­ها و محتوای کارتنوئید سبب افزایش پارامترهای کیفی محصول می­شوند. اما در میزان اسیدیته نقشی ندارند. بالاترین غلظت تاثیر بیشتری برای عملکرد داشت. رادیفارم بر کیفیت میوه گوجه فرنگی و رات فارم ماکسیفول  بر رشد و عملکرد میوه تاثیر داشت.

 

REFERENCES

Parađiković, N., Vinković, T., Vinković Vrček, I., Žuntar, I., Bojić, M., & Medić‐Šarić, M. (2011). Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. Journal of the Science of Food and Agriculture91(12), 2146-2152

Abdelkader, M. M., Gaplaev, M. S., Terekbaev, A. A., & Puchkov, M. Y. (2021). The influence of biostimulants on tomato plants cultivated under hydroponic systems. Journal of Horticultural Research29(2), 107-116

 

 

 

گردآورنده : مهندس فرشته خاصی و مهندس بهنام میهمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *