گروه محصولات بذر

شرکت زرین دشت ایرانیان

ویژگی های بذر خوب چیست؟

یکی از اصلی ترین رکن های کار کشاورزی انتخاب بذر مناسب هست که باعث تولید و یا افزایش آن گیاه می شود پس انتخاب صحیح نوع بذر و سازگاری آن با محیط پیرامون کاشت باید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد چرا که با انتخاب رقم های نامناسب بذر کار کشاورز به شکست می انجامد و به خاطر فصلی بودن کار کشاورزی جبران آن امکان پذیر نمی باشد و همچنین اگر کشاورز بهترین و حاصلخیزترین زمین را برای کشاورزی انتخاب کند و بذر نامناسبی تهیه کند کار کشاورز به جایی نخواهد رسید.

ویژگی بذر خوب

  • مقاومت در برابر سرما و گرما و همچنین آفات

  • پر محصول بودن بذر و خلوص بذر مرغوب

  • بررسی ارزش هزار دانه ی بذر در آزمایشگاه

  • کنترل بو و رنگ بذر و بررسی خلوص ژنتیکی بذر

  • کنترل بو و رنگ بذر و بررسی خلوص ژنتیکی بذر

  • سن بذر انتخابی و درصد جوانه زنی بذر ها

سود دهی بذر خوب

سلامتی بذر تاثیر مستقیمی بر سود دهی گیاه یا محصول دارد به علت گران بودن بذرهای اصلاح شده کشاورزان زیاد تمایلی به بذر های اصلاحی ندارند ولی کشت بذر های اصلاحی به علت با کیفیت بودن و پربار بودن جبران گرانی بذر اصلاحی را می کند امروزه به علت مکانیزه شدن کار کشاورزی و بالا بودن حقوق کارگرهای کشاورزی در مقابل این ها هزینه بذر اصلاحی چیزی نیست پس نتیجه میگیریم با انتخاب بذر اصلاح شده جلوی بیماری ها و خیلی هزینه گرفته می شود و از همان گیاه سود خوبی بدست می آوریم.

محصولی که به دنبال آن هستید جستجو کنید...