نمایش 1–12 از 54 نتیجه

آمیگو (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با تمامی فرمولاسیون­ها را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری  

انرایزبیو (محرک رشد)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود. روش مصرف : آب آبیاری و محلول پاشی

پروتئوس (محرک رشد آمینواسید)

سازگاری : قابلیت ترکیب شدن با سایر فرمولاسیون­های رایج  را دارد. روش مصرف : محلول پاشی ، آب آبیاری

پریونت کلسیم 420 (ماکرو)

سازگاری : در صورت اختلاط با سایر محصولات بهتر است در حجم پایین آزمایش انجام شود روش مصرف : محلول­پاشی و آب آبیاری

پلنتی ان کا (ماکرو)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی

پینامین (محرک رشد)

سازگاری : قابلیت اختلاط پذیری با سایر محصولات رایج را دارد. روش مصرف : محلول پاشی، آب آبیاری

پینورگان (اصلاح کننده)

کاربرد : ضد شوری سازگاری : از اختلاط این محصول با ترکیبات قلیایی شدید و روغنهای معدنی خودداری شود. در صورت اختلاط با ترکیبات دیگر حتما در حجم کم آزمایش شود. روش مصرف : کودآبیاری، محلولپاشی و بذرمال

پینوسالت (اصلاح کننده)

کاربرد : ضد شوری سازگاری : پینوسالت قابل اختلاط با سایر ترکیبات شیمیایی کشاورزی می­باشد. روش مصرف : کودآبیاری

دابل متال (میکرو)

سازگاری : ب استثناء محصولات حاوی کلسیم با سایر محصولات قابلیت اختلاط پذیری دارد. روش مصرف : محلول پاشی و آب آبیاری