اخبار, مطالب آموزشی

شبپره مینوز(توتا)گوجه‌فرنگی(Tuta absoluta)

شبپره مینوز(توتا)گوجه‌فرنگی(Tuta absoluta)
شبپره مینوزمی تواند به شدت به کشت گوجه‌فرنگی خصوصا در گلخانه حمله کند،لارو این حشره با تغذیه از پارانشیم برگ،
داالن‌هایی در آن ایجاد می‌کند . بر خالف مگس مینوز که داالن‌های باریک ایجاد می‌کند توتا اغلب داالن‌های به هم پیوسته ایجاد
می‌کند که یک لکه فاقد سبزینه را تشکیل می دهد و سطح سبز را در برگ کاهش می دهد.
توتا در گلخانه‌ها می‌تواند باعث کاهش 60 تا 100 درصد محصول شود. در زمان تخم ریزی بیش از۴۰۰ تخم بر روی برگها گذاشته و
لاروها بلافاصله پس ازخروج از تخم وارد پارانشیم برگ، میوه و یا ساقه‌های انتهایی می‌شوند وشروع به‌ تغذیه می‌کنند.
شفیره‌ها درمیان بقایای گیاهی، برگهای لوله شده و یا در خاک تشکیل می شوند و پس از ۵ تا ۱۰ روز شب‌پره بالغ شروع به پرواز
می‌کنند.
کنترل شبپره مینوز گوجه‌فرنگی
✓استفاده از تله های نوری
✓استفاده از تله های فرمونی
✓استفاده از توری ضد حشره برای جلوگیری از ورود اولیه در گلخانه های عاری از توتا
✓استفاده ازحشره کش های شیمیایی در شرایط طغیانی و در تلفیق با دیگر روشهای کنترل
✓حذف علف های هرز و همچنین حذف برگهای پیر بوته های گوجه فرنگی خصوصا برگ های دارای آثار توتا
✓در صورت کشت پی در پی باید در پایان کشت تمام بقایای گیاهی مثل برگ و میوه از گلخانه خارج شده و خاک قبل از کشت
مجدد ضدعفونی شود
✓استفاده از سن های شکارگر نزیدیوکوریس که از لارو و تخم توتا تغذیه می کنند
برای تشخیص بهترین راهکار مبارزه و مشاوره تهیه سموم می توانید با کارشناسان شرکت زرین دشت در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *