مقالات

استفاده از محرک های رشد برای کاهش غلظت محلول های غذایی در سیستم هیدروپونیک

استفاده از محرک های رشد برای کاهش غلظت محلول های غذایی در سیستم هیدروپونیک- نوآوری­‌های تولید بیش از بیش به سمت سیستم­‌های ارگانیک، پایدار یا سازگار با محیط زیست در حال تکامل هستند.

با بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه ممکن است بتوانیم استفاده از کودها را کاهش دهیم در عین حال باید عملکرد و کیفیت محصولات نیز تضمین شود.

هدف این آزمایش کاهش تدریجی غلظت محلول غذایی در سیستم هیدروپونیک با استفاده از محلول  محرک رشدی,valagro.s.p.a  Actiwave[1] بوده است. این آزمایش بر روی گیاه منداب زینتی در کشت هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی استاندارد و کامل (NS100%) و با محلول­‌های غذایی رقیق شده 4 برابر (NS25%) و  10برابر  (NS10%)  با استفاده از 0.3 میلی لیتر محرک رشدی Actiwave در 1 لیتر آب و بدون محرک رشدی (شاهد) مقایسه شد. تیمارها با محلول غذایی استاندارد و4  یا 10 برابر استفاده از محرک رشدی رقیق شده، از نظر کیفیت و عملکرد سبزینه گیاه در زمان برداشت مورد بررسی قرار گرفت، استفاده از محرک‌­های رشدی Actiwave سبب افزایش رشد ریشه و برگ گیاهان تحت تیمار بوده و تفاوت معنی داری بین گیاهان تیمار بوده همچنین تفاوت معنی داری بین گیاهان تیمار شده با شاهد وجود داشت.

نتیجه گیری کلی نشان داد استفاده مستقیم محرک­های رشد در سیستم­‌های کشت هیدروپونیک می‌تواند کمک شایانی به کاهش مصرف عناصر غذایی، آلودگی محیط زیست و همچنین افزایش عملکرد کیفی و کمی سبزیجات داشته باشد.

References

Vernieri, P. A. O. L. O., Borghesi, E., Tognoni, F., Serra, G., Ferrante, A., & Piagessi, A. (2006, October). Use of biostimulants for reducing nutrient solution concentration in floating system. In III International Symposium on Models for Plant Growth, Environmental Control and Farm Management in Protected Cultivation 718 (pp. 477-484).

گردآورنده: مهندس بهنام میهمی

[1].  (ترکیبات مختلف گیاهی نظیر جلبک دریایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *